Skip Navigation

Fiyat:  TL 1392.00
1392.00
Miktar:
Multitek Santral

MULTİTEK STAR 1 S (6 Harici - 16 Dahili)

-6,9,12 harici; 80 dahili hatta kadar

  -Bekletmede müzik,radyo / teyp bağlantısı

  -Enerji kesintisinde doğrudan PTT hattına bağlanma

  -Akü bağlayabilme

  -Santrala uzaktan servis verme ve programlama

  -MF veya DP harici hatlar.

  -Standart herhangi bir telefon,fax,modem bağlayabilme

  -Kapı açma devresi

  -Dahili görüntülü telefon ve kamera bağlayabilme

  -Sesli yanıt sistemi (Robot Operatör) özelliği

  -Detaylı görüşme raporlaması için yazıcı veya PC bağlayabilme

  -FCT cihazı bağlayabilme

  -LCR (least cost routing)

  BOYUTLAR: 420 X 360 X 120 mm

ABONE ÖZELLİKLERİ

 -Abone kısıtlaması (şehir içi,vs)

  -Hat aktarma

  -Harici çağrıları tek tuşla cevaplama

  -Park etme

  -Otomatik arama

  -Çağrı toplama

  -DISA(doğrudan iç hat arama)

  -Uyandırma / İkaz

  -Şifre (Telefonu kilitleme)

  -Son numara tekrarı

  -Konuşma süresini kısıtlama

  -Konferans

  -Beni izle,Yoksam Beni İzle

  -Araya girme

  -Hafızadan arama

  -Rahatsız edilmeme

  -Yetki taşıma

  -Gece servisi ve daha birçok özellik

KONSOL

  Çok fonksiyonlu bir telefon ve yanına monte edilen meşgul panolu modülden oluşur. Santrala 20 adede kadar konsol telefonu bağlanabilir.

AKÜ MODÜLÜ

  Santralın elektrik kesintilerinde çalışması için takılan modüldür.Modül bir taraftan santrala diğer taraftan akülere bağlanır.

AKÜ

  Akü modülüne iki adet 12V en fazla 10 Ampersaatlik akü seri olarak (24V) bağlanır.Aküler santralın trafik kapasitesine bağlı olarak 2-3 saat sistemi çalıştırır.

FCT CİHAZI (Sabit GSM Terminali)

  Santral harici hatlarına cep telefonlarıyla ucuz konuşabilmek için FCT cihazı bağlanır.

ROBOT (Sesli Yanıt Modülü)

  Santrala gelen çağrılara cevap verip Arayan kişinin doğrudan dahili abonelere ulaşmasını mümkün kılar. Star 1 santralına dört kanallı robot takılır.

BEKLETME MÜZİĞİ

  Santralın içinde bulunan elektronik bekletme müziğinin istenmediği durumlarda santrale harici bir müzik cihazı takılabilir. Bu cihaz radyo/teyp / cd çalar olabildiği gibi özel olarak kaydedilmiş Bekletme Müziği cihazı da olabilir.

12 KHz ÜCRETLENDİRME MODÜLÜ

  Yapılan görüşmelerin gerçek ücretlendirmesini kaydetmek için santral harici hatlarında 12KHz ücretlendirme dedektörleri mevcuttur.(Santral içinde)

YILDIRIM KORUYUCU

  Santral PTT girişleri yüksek gerilim ve yıldırıma karşı korunmuş olmasına rağmen açık arazilerde kurulu santral harici hatlarının ayrıca korunmasında büyük fayda vardır.Bunun için santralla harici hatlar arasına yıldırım koruyucular yerleştirilir ve toplanır.Yıldırım koruyucu devreleri 2 veya hatlı olabilir.

BİLGİSAYAR PROGRAMI

MESAJ BIRAKMA MODÜLÜ(VOICE MODUL)

  Star1 Santrallarına 12 Aboneye hizmet edebilen mesaj bırakma modülü takılabilir.

« Geri